Wishioner

0

Публічна оферта (угода)

 

Власник сайту http://arbooz.com (далі «Сайт»), з одного боку, і Ви, як користувач Сайту, далі «Користувач», шляхом акцепту оферти, уклали цю Угоду користувача («Угода») про наступне.
Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Угоди.

Невід'ємною частиною цієї Угоди є Правила конфіденційності, збору, зберігання і обробки персональних даних.


1. Визначення
З метою цієї Угоди нижченаведені визначення використовуються в таких значеннях:
1. Сайт - web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет arbooz.com.
2. Користувач - будь-яка фізична особа, яка погодилася з Угодою та пройшла реєстрацію на Сайті за встановленою формою.
3. Покупець – Користувач, який зробив покупку.
4. Партнер - авторизована Власником сайту юридична особа, яка реалізує товари або надає послуги у відповідність до законодавства України за допомогою Сайту.
5. Процесинговий центр - юридична особа, яка забезпечує вчинення оплати за куплений Користувачем товар або послугу, розташованих на відповідних адресах і на супроводжуючих сторінках веб-сайті.
6. Особистий кабінет - сторінка Користувача на Сайті для управління особистими даними та доступом до різного функціоналу Сайту, доступ до якої мають зареєстровані Користувачі Сайту за допомогою механізмів авторизації, в тому числі інших web-сайтів (Facebook, Vkontakte), але після успішного проходження процедури авторизації.
7. Власник сайту - ТОВ «Арбуз Нетворк Україна»
Всі інші визначення, не зазначені в пункті 1 цієї Угоди, повинні визначатися відповідно до практики ділового обороту в галузі електронної комерції та чинним законодавством України.
 

2. Предмет Угоди
2.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, здійснення платежів на покупку товарів та послуг у Партнерів Сайту, відповідальність Користувача, Сайту і Партнера.
2.2. За даною Угодою Користувач отримує невиключну ліцензію на використання Сайту за його функціональним призначенням. Користувач не отримує за даною Угодою ніяких прав на інформацію, розміщену на Сайті.


3. Відповідальність та гарантії сторін
3.1. Відповідальність за дійсність і виконання зобов'язань, що стосуються надання товарів і послуг, несе Партнер одноосібно.
3.2. Будучи Користувачем Сайту, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.
3.3. Користувач зобов'язаний своєчасно проінформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до Особистого кабінету Користувача третіми особами. Для інформування користувач повинен звернутися в Службу підтримки за координатами, вказаними на Сайті.
3.4. У разі отримання скарг на дії Користувача або появи підозр, або інформації про порушення цієї Угоди Користувачем, Сайт та / або Власник сайту має право обмежити доступ Користувача до інформації та / або функціоналу Сайту до з'ясування всіх обставин. У разі ігнорування запитів Служби підтримки за контактними даними Користувача, зазначеним у Особистому кабінеті, більш ніж 10 днів підряд або підтвердження неправомірних дій, у тому числі порушення цієї угоди, Користувача, Сайт має право заблокувати Користувача і доступ Користувачеві до Сайту, у тому числі по айпі- або мак-адресою обладнання Користувача, а також стягнути з Користувача суму в розмірі нанесеного збитку, включаючи простий обладнання та / або роботу персоналу Служби підтримки, та / або підрядників Власника сайту, в тому числі на юридичні послуги.
3.5. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що йому вже виповнилося 18 років, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності.
3.6. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Користувачі, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач. Сервіс не бере на себе відповідальність за дії Процесингового центру або Партнера.
3.7. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений Сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.
3.8. Відповідальність Партнера перед Користувачем визначається законодавством. Відповідальність Партнера перед Сайтом визначається чинною угодою між партнером і Сайтом.
3.9. Користуючись послугами Сайту, Користувач робить це на свій страх і ризик, і звільняє Власника сайту від будь-якої відповідальності, яка виникла або може виникнути внаслідок використання Сайту, у тому числі внаслідок отримання недостовірної інформації від Партнерів і / або Процесингового центру. Сайт та Власник сайту несуть відповідальність перед Користувачем у рамках визначених законодавством України тільки за умисні дії спрямовані проти конкретного Користувача.

4. Права користувачів
4.1. Використання Сайту є безкоштовним для всіх користувачів. Власник сайту не стягує комісію або інші платежі з користувачів і їх платежів. При цьому Процесинговий центр може стягувати додаткову оплату у відповідності із власним регламентом роботи, що не є частиною цієї Угоди.
4.2. Користувач погоджується з тим, що відповідальність за не надання та / або неналежне надання послуг, або реалізацію товару неналежної якості несе Партнер, а всі претензії, в тому числі претензії щодо повернення грошових коштів спрямовуються безпосередньо Партнеру.
4.3. У разі спірних моментів (відсутності заміни бракованого виробу, неможливістю надання послуги та ін.) Партнер на свій розсуд має право повернути грошові кошти на відповідний розрахунковий рахунок, однак, тільки Користувачам, які є початковими покупцями на Сайті.
4.4. Користувач має можливість звернутися в технічну підтримку Сайту за вказаними на Сайті контактними даними.

5. Порядок доступу Користувача до інформації
5.1. Користувач отримує доступ до інформації, розміщеної на Сайті шляхом завантаження веб-сторінок на свій пристрій. Для отримання такого доступу від Користувача може вимагатися пройти реєстрацію та / або авторизацію на Сайті.
5.2. У зв'язку з чим, Користувачеві надається право створити одну копію такої сторінки для перегляду за допомогою відповідних апаратних і програмних засобів.
5.3. Користувач має право зберегти архівну копію такої сторінки для подальшого використання в особистих цілях.
5.4. Користувач не має право створювати більше двох копій такої сторінки, поширювати їх, крім випадків прямо дозволених законодавством України.
5.5. Користувач не має /не отримує ніякі майнові права на інформацію, а також об'єкти інтелектуальної власності за даною Угодою.
5.6. Користувач, користуючись Сайтом, розуміє і приймає, що не вся розміщена інформація на Сайті знаходиться в публічному доступі і, в разі отримання такої інформації або доступу до неї, в тому числі шляхом виявлення технічної або програмної помилки в захисті Сайту від несанкціонованого доступу, зобов'язаний негайно повідомити Службу підтримки Сайту і не використовувати, в тому числі поширювати таку інформацію.

6. Порядок використання Сайту
6.1. Користувач може використовувати Сайт виключно в особистих цілях для отримання інформації про товари і послуги Партнерів, а також для здійснення дій для покупки таких товарів та / або послуг, за допомогою засобів, які надаються Сайтом або безпосередньо Партнером.
6.2. Користувач не має права втручатися в роботу Сайту, у тому числі здійснювати велику кількість запитів до Сайту протягом короткого проміжку часу, що призводить або може призвести до нестабільності роботи Сайту. У разі порушення, Користувач несе відповідальність відповідно до п.3.4.

7. Прикінцеві положення
7.1. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) arbooz.com належать Власнику сайту.
7.2. Користувач погоджується з тим, що інформація, зазначена в особистому кабінеті, може бути доступна користувачам і Партнерам.
7.3. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті Партнер буде направляти на електронну адресу Користувача листи і (або) повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. Разом з цим, Сайт зобов'язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувача третім особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.
7.4. Вказуючи номер мобільного телефону в Кабінеті, Користувач автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення від Сайту, у тому числі рекламного характеру. При виникненні наміру зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен звернутися в технічну підтримку Сайту.

7.5. Користувачеві забороняється розміщувати користувальницький контент заборонений чинним законодавством України та (або) суперечить морально-етичним нормам співтовариства.
7.6. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами в рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Власника сайту. Визнання судом будь-якого положення даних Угоди недійсним не скасовує дію Угоди в решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих при реєстрації.
7.7. Користувач надає свою згоду на використання та обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.
7.8. Власник сайту має право в односторонньому порядку вносити зміни в дану Угоду. Зміни набирають чинності з моменту публікації на Сайті. Користувач зобов'язаний час від часу перевіряти Сайт на наявність нових умов. Для зручності користувачів, вказується дата набрання чинності нової редакції Угоди.