Wishioner

0

Правила конфіденційності, збору, зберігання та обробки персональних даних Інтернет-сайту http://arbooz.com та сервісу Arbooz.com

редакция от 27.05.15

 
Ознайомтесь, будь ласка, з Правилами конфіденційності,збору, зберігання та обробки персональних даних (далі за текстом – “Правила”) щодо Вас, як користувача Сервісу Arbooz.com (далі за текстом – “Користувач”). 
Ці Правила встановлені Сервісом Arbooz.com (далі за текстом – Arbooz) і визначають порядок збору, зберігання та обробки персональних даних користувачів, зареєстрованих на сайті Arbooz. Правила є невід'ємною умовою користування послугами Arbooz.
В цих Правилах під поняттям “Партнер” маються на увазі користувачі Сервісу Arbooz, що пропонують через Сервіс Arbooz товари або послуги іншим користувачам Сервісу Arbooz.
Для цілей цих Правил, якщо дане положення явно не суперечить або не відповідає меті цих Правил, “Партнер” також вважається “Користувачем” або “користувачем”.
Користувачами можуть стати виключно юридичні особи та фізичні особи, які досягли 18 років. У зв'язку з цим надання послуг особам молодше 18 років не здійснюється. У випадку виявлення Сервісом Arbooz факту надання відомостей про персональні дані особою молодше 18 років, такі персональні дані будуть видалені з бази персональних даних Сервісу Arbooz.
 
1. Основні положення
 
Реєструючись на Інтернет-сайті http://arbooz.com Arbooz (далі - “Сайт”), Користувач тим самим погоджується з цими Правилами та надає дозвіл власнику Сайту на збір, зберігання та обробку, в тому числі  передачу своїх персональних даних Партнерам, а також на обробку таких персональних даних цими Партнерами без права наступної їх передачі у відповідності та на підставі умов, передбачених цими Правилами, Законом України «Про захист персональних даних». 
Правила дійсні на території України з моменту реєстрації Користувача на Сайті.
 
2. Збір та мета використання (обробки) персональних даних Користувача
 
При реєстрації на Сайті Користувач добровільно надає наступні персональні дані:
1. ім'я (прізвище, ім'я, по батькові);
2. адресу електронної пошти (e-mail);
3. номер мобільного телефону;
4. дата народження;
5. місто постійного проживання;
6. нік (псевдонім) Користувача на Сайті;
7. пароль Користувача;
8. доступні дані з акаунтів (облікового запису) Користувача в соціальних мережах.

Також Користувач надає свою згоду на наступний збір, зберігання та обробку даних, що пов’язані з Користувачем:
1. історія використання Користувачем Сайту;
2. листування за допомогою вбудованих засобів комунікації Сайту та/або електронної пошти, та інший обмін інформацією зі службою підтримки Сайту та/або Arbooz;
3. технічна інформація — дані про Інтернет-провайдера Користувача, IP-адресу Користувача, характеристики використовуваного комп’ютера (ЕОМ) і програмного забезпечення, дані про завантажені і вивантажені на сайт файли тощо;
4. статистичні дані про те чому Користувач віддає перевагу (зокрема тематика переглянутих сторінок Сайту).
 
Користувач погоджується з тим, що Сайт може здійснювати обробку персональних даних Користувача, у тому числі для передачі таких даних Партнерам Сайту з наступною метою: 
1. надання послуг Сервісом Arbooz; 
2. надання підтримки (консультацій) на запит Користувача щодо послуг Arbooz; 
3. поліпшення послуг Arbooz, змісту Сайту; 
4. виконання гарантійних умов Партнерами Сайту;
5. здійснення оплати Користувачем за товари та/або послуги Партнерів;
6. отримання даних щодо проведення оплати Користувачем Партнерами;
7. отримання інформації про транзакції (правочин щодо надання послуг та/або продаж товарів) між користувачами Сайту;
8. повідомлення Користувача про послуги, новини і рекламні пропозиції Сайту і Партнерів за допомогою SMS, електронних повідомлень, пошти; 
9. ідентифікації особи платіжними системами (фінансовими установами, банками); 
10. проведення маркетингових та соціальних досліджень.
З метою уникнення сумнівів, Сервіс Arbooz, Сайт та власник Сайту не здійснюють та не мають на меті здійснювати розголошення персональних даних Користувача необмеженому колу осіб, а здійснюють передачу персональних даних виключно в межах послуг, що надаються Сервісом Arbooz.
 
3. Надання обмеженого доступу третім особам
 

Сайт має право надавати Партнерам Сайту, третім особам персональні дані Користувача та дані пов’язані з Користувачем в наступних обмежених випадках:

1. отримання послуг та/або придбання товарів Користувачем у Партнерів за допомогою Сервісу Arbooz; 
2. надання підтримки (консультацій) на запит Користувача щодо послуг Arbooz; 
3. поліпшення послуг Arbooz, змісту Сайту; 
4. повідомлення Користувача про послуги, новини і рекламні пропозиції Сайту і Партнерів за допомогою SMS, електронних повідомлень, пошти; 
5. здійснення ідентифікації особи платіжними системами (фінансовими установами, банками); 
6. проведення маркетингових та соціальних досліджень на замовлення Сервісу Arbooz;
7. Власник Сайту може надавати Партнерам знеособлену інформацію (статистичні дані, узагальнену інформацію), яка не містить персональну інформацію і яка не ідентифікує Користувача індивідуально.
8. Власник Сайту надає доступ до персональних даних Користувача своїм працівникам або підрядникам виключно для виконання мети, зазначеної в п.2 цих Правил.
9. Власник Сайту надає доступ до персональних даних Користувача банку-партнеру для випуску клубної карти
 
Власник Сайту надає персональні дані або доступ до персональних даних третім особам у відповідності до вимог законодавства (зокрема на запит правоохоронних органів у відповідності до законодавства).
 
Власник сайту може надавати третім особам знеособлену інформацію (статистичні дані, узагальнену інформацію), яка не містить персональну інформацію і яка не ідентифікує клієнта індивідуально.
 
Персональні дані Користувача зберігаються власником Сайту на сервері, який може фізично знаходитись як в Україні, так і за кордоном. Користувач підтверджує і надає Власнику Сайту право переміщувати персональні дані через кордон України з метою, для якої ця інформація була зібрана, зобов'язується вживати належних заходів безпеки для захисту від неправомірного доступу чи неправомірної зміни, розголошення чи знищення персональних даних Користувача.
 
4. Права користувачів як суб'єктів персональних даних:
 
Власник Сайту підтверджує, що всі права Користувача, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» залишаються за Користувачем.
Окрім цього, Власник Сайту надає наступні додаткові права Користувачу Сайту та Сервісу Arbooz.
При зміні персональних даних Користувача, зазначених у пункті 2 цих Правил (наприклад, мобільний телефон, електронна адреса), а також, якщо Користувач не хоче більше користуватися послугами Сервісу Arbooz, Користувачеві надається можливість зміни або видалення даних шляхом звернення до служби підтримки користувачів Arbooz.
Сайт також надає зареєстрованим користувачам право відмовитися від отримання будь-яких рекламних матеріалів щодо послуг, які надаються через Сервіс Arbooz. При цьому, Власник Сайту залишає за собою право використовувати персональні дані Користувача з метою, зазначеною в п.2, протягом одного місяця після отримання звернення щодо видалення таких персональних даних  для завершення надання послуг (повернення грошей або закінчення інших фінансових транзакцій між Сервісом Arbooz, Партнерами та/або Користувачем, виконання гарантійних вимог, надання  відповідей на запити інших користувачів, в тому числі Партнерів Сайту).
 
5. Конфіденційність інформації
 
Згідно цих Правил конфіденційною може бути визнана лише інформація, що зберігається в базі даних Сайту в зашифрованому вигляді і доступна до перегляду виключно власнику Сайту.
Інформація, що добровільно розміщена Користувачем у загальних розділах Сайту при заповненні реєстраційних форм і доступна будь-якому іншому користувачеві Сайту, або інформація, яка може бути вільно отримана з інших загальнодоступних джерел, не є конфіденційною.
Доступ до особистої (персональної інформації Користувача) здійснюється через систему авторизації з логіном та паролем. Користувач зобов'язується самостійно забезпечити збереження авторизаційних даних, в жодному разі не розголошувати їх третім особам. Будь-які зміни особистої інформації, внесені за допомогою авторизаційних даних, будуть вважатися здійсненими особисто Користувачем.
Сервіс та власник Сайту здійснюють технічний та інший захист персональних даних та конфіденційної інформації в розумних межах у відповідності до прийнятих національних стандартів в цій індустрії, та не несуть відповідальності за несанкціонований доступ (в тому числі, але не обмежуючись, хакерський злам, перевищення службових повноважень тощо) третіх осіб, що призвело або може призвести до розголошення персональних даних та конфіденційної інформації, а також завдання матеріальної та моральної шкоди.
Користуючись Сервісом, Користувач приймає ці Правила та підтверджує, що розуміє всі пов’язані з цим ризики, а також за всіх обставин звільняє власника Сервісу та Сайту від подальшої відповідальності за такий несанкціонований доступ та наслідки, що настали в результаті цього.
 
6. Власник бази даних користувачів і Власник сайту
 
 
Власником бази даних користувачів та Інтернет-сайту http://arbooz.com є ТОВ «Арбуз Нетворк Україна».