Wishioner

0

Зарегистрироваться Заказать карту

 

Умови Акції «Гроші» на покупки»

                       

 

1. Організатори та Партнери

Партнер: ТОВ «МАЛДІВА»

Організатор:  ТОВ «Арбуз Нетворк Україна»

 

2. Терміни

Акція триває з 18.05.2015 по 09.06.2015.

Розіграш Заохочувальних призів відбувається щодня в період проведення Акції.

Розіграш Головного Призу відбудеться 21 червня 2015 року.

Під поняттям «Гроші», під час проведення цієї акції, маються на увазі Бонуси.

3. Призи

3.1. Головним Призом акції є Бонуси на Бонусний рахунок («мой счет»), які можна використати при придбанні товарів в мережі arbooz.com, у кількості 10 000 (десять тисяч) Бонусних балів.

3.2. Кількість Головних Призів – один.

3.3. Головний Приз розігрується серед усіх Зареєстрованих Учасників, що активували карти «Arbooz Global Shopping Card» у період с 01.12.2014 по 09.06.2015.

3.4. Для отримання Головного Призу Учасник зобов'язаний виконати усі необхідні умови для участі в цій акції та звернутися до Організатора у визначений Організатором час.

3.5. Право на отримання Головного Призу зберігається за Учасником, протягом місяця з моменту оголошення цього учасника переможцем акції в ефірі радіостанцій

Ретро FM – 16:35.

Наше – 16:35

Авто – 16:25

П`ятниця - 16:48

Європа – 16:20

У випадку, якщо Учасник акції, якого визнано переможцем цієї акції, у термін визначений цим пунктом не звернувся для отримання Головного призу Організатор має право на свій розсуд здійснити видачу Головного Призу або відмовити у його видачі у випадку звернення Учасника для отримання Головного Призу після закінчення встановленого цим пунктом терміну для його отримання.

3.6. Заохочувальним Призом акції є Бонуси на Бонусний рахунок, які можна використати при придбанні товарів в мережі arbooz.com, у кількості 500 (п’ятсот) Бонусних балів.

3.7. Заохочувальні Призи розігруються щодня, починаючи з 19.05.2015 серед тих Учасників,які за допомогою унікального для кожного Учасника інтернет-посилання на Сайті www.arbooz.com (далі «Лінк») зареєстрували за попередній день більше 3 нових користувачі. Кількість шансів на отримання Заохочувального Призу відповідає кількості зареєстрованих користувачів.

3.8. Один Учасник може стати переможцем у розіграші Заохочувального Призу лише раз і виграти лише один Заохочувальний Приз.

3.9. Інша винагорода - додаткова винагорода за запрошення друзів у соціальну мережу для шопінгу arbooz.com. Після того, як за запрошенням Учасника зареєструється  четвертий друг, Учасник отримує 1 (один) Бонус на свій рахунок в Arbooz.com (дивитись «мой счет»). За кожного наступного, починаючи з 4-го запрошеного, нараховується 1 (один) Бонус за реєстрацію за Лінком. За активацію карти друга, який зареєструвався за запрошенням Учасника, Учасник отримує на Бонусний рахунок 9 (дев’ять) Бонусів.

3.10. Для отримання Учасником додаткової винагороди за запрошення друзів у соціальну мережу для шопінгу arbooz.com запрошені друзі повинні виконати наступні умови:

- Зареєструватися на Сайті www.arbooz.com за Лінком та використовувати його для участі у Акції та заповнити картку учасника акції, що є підтвердженням згоди участі в Акції (за допомогою кнопки “пригласить друга” в вашому профайлі);

- Відповісти на дзвінок менеджеру Arbooz.com та отримати і активувати карту «Arbooz Global Shopping Card». Випуск та доставка картки безкоштовні для клієнта. (www.arbooz.com/acc)

3.11. Правила, порядок та умови емітування, отримання, обслуговування та використання  карти «Arbooz Global Shopping Card» не регулюється даними правилами і встановлюються банком-емітентом картки.

3.12. Усі Бонуси Учасники можуть використати при придбанні товару - обміняти на товар у Партнерів Організатора з розрахунку, що 1 Бонус = 1 одиниці вартості товару вираженій у національній валюті України – гривні (1 гривні).

3.13. Винагорода за запрошення друзів у соціальну мережу для шопінгу arbooz.com. починає нараховуватись після третього зареєстрованого за  запрошенням Учасника  друга  (кнопка «пригласить друзей»).

 

4. Реєстрація учасників акції.

4.1 Реєстрація Учасників відбувається за допомогою заповнення форми на сайті arbooz.com.

4.2 Шанси виграшу Учасників збільшуються, якщо по їх запрошенню зареєструвалося якомога більше друзів протягом терміну дії цієї акції.

 

5. Учасники

5.1. До участі в Акції допускаються дієздатні особи віком від 18 років, які проживають на території України і є Учасниками Бонусної програми «А-Бонус».

5.2.Не допускаються до участі в Акції:

a) співробітники Організатора та члени їхніх сімей;

б) власники та співробітники рекламних агентств, партнерів, причетних до проведення акції, та члени їхніх сімей.

5.3.Особи, які відповідають вимогам до Учасників та бажають стати повноправними

учасниками Акцій, повинні:

5.3.1. Погодитися з даними Правилами Акцій та виконувати їх умови.

5.3.2. Зареєструватися на Сайті www.arbooz.com та заповнити картку учасника акції, що є підтвердженням згоди з умовами участі в Акціях.

5.3.3. Отримати за допомогою функцій Сайту унікальне, для кожного Учасника, інтернет-посилання на Сайт (надалі “Лінк”) та використовувати його для участі у Акціях.

 

 

6. Визначення переможців

6.1 Розіграш Головного Призу.

6.1.1 Визначення Учасника - переможця, що отримає Головний Приз, відбудеться 5 червня 2015 року, шляхом розіграшу серед усіх Учасників, які  активували карту «Arbooz Global Shopping Card». Визначення переможця відбувається способом випадкового вибору за допомогою сервісу http://www.random.org/.

6.1.2 Якщо Учасник, якого визначено переможцем акції в прямому ефірі радіо не відповідає на телефонний дзвінок на номер відомий Організатору, одразу ж проводиться повторний розіграш. Учасник, який не відповів на телефонний дзвінок, після визначення його переможцем акції, не є переможцем акції і не має права на отримання Головного Призу.

6.1.3 Для уникнення шахрайства з боку сторонніх осіб і для убезпечення себе від розіграшу іншими особами Учасник зобов’язаний чітко дотримуватись умов участі в акції та  пересвідчитись:

- Учасник має пересвідчитись, що отримав дзвінок з фіксованого номеру телефону, а саме:  _______________________________________________________

6.2. Розіграші Заохочувальних Призів.

6.2.1. Визначення Учасника - переможця дня відбувається способом випадкового вибору за допомогою сервісу http://www.random.org/.

6.2.2. Визначення Учасника, що отримує Заохочувальний Приз, відбувається представником компанії arbooz.com, щодня серед усіх Учасників, за запрошенням (персональній лінк, який Учасник отримує при реєстрації на сайті arbooz.com) яких протягом попереднього дня зареєструвалося 3 (три) та більше нових користувачів.

6.2.3.Якщо Учасник вказав не коректний номер свого телефону, або номер не відповідає, відключений чи зайнято, і з ним не можна зв’язатися, то при розіграші Заохочувального Призу приз переходить до наступного по списку переможця.

6.2.4. Імена Учасників - переможців зазначаються на сайті arbooz.com протягом 4 годин з моменту  закінчення розіграшу та у групах arbooz.com у fb, vk, google+.

6.3. Учасник - переможець повинен мати актуальне фото в профілі arbooz.com.

 

7. Отримання Призу.

7.1. Після оголошення Учасника акції переможцем на його Бонусний рахунок (“мой счет” у профайлі користувача) нараховується відповідна кількість Бонусів.

 

8. Права та Відповідальність Сторін.

8.1. Організатор здійснює контроль за проведенням акції та дотриманням цих Умов.

8.2. Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Призу, якщо Переможець не відповідає вимогам, які ставляться до Учасників та не дотримується умов участі в Акції, встановлених цими Правилами

8.3. Учасник Акції зобов'язаний дотримуватись цих Правил акції.

8.4. Учасник Акції має право отримувати інформацію про акцію у відповідності до цих Правил; вимагати передачі Призу у встановлені терміни.

8.5. Беручи участь в Акції, всі Учасники погоджуються з даними умовами та зобов'язуються їх виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального засвідчення процедури отримання Призів.

8.6. Своєю участю в розіграші (акції) всі Учасники погоджуються на проведення фото- і кінозйомки за їхньою участю і на безкоштовне використання Організатором їхніх прізвищ, імен, інших особистих даних, фотографій та зображень у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у тому числі з рекламною метою. Всі Учасники погоджуються з тим, що їхні дані, отримані під час проведення акції та занесені до бази даних, можуть у подальшому бути використані Організатором без будь-яких часових обмежень, у тому числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень тощо. При цьому, усі авторські права на такі інтерв'ю та матеріали повністю належать Організатору.

8.7. Переможець акції має право відмовитися від отримання Призу. Заміна Призу грошовим еквівалентом в будь-якому випадку не допускається. Під поняттям «Гроші», під час проведення цієї акції, маються на увазі Бонуси та грошові кошти у національній валюті України – гривні.

 

9. Застереження

9.1. Акція не є лотереєю або іншою грою, заснованою на умовах ризику.

9.2. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників за їхню участь в Акції.

 

10. Права Учасника як суб’єкта персональних даних та права Організатора як

користувача персональними даними Учасника

10.1. Учасник має право:

10.1.1. Отримати відомості про Організатора як власника бази персональних даних учасників Акції.

10.1.2. Вимагати від Організатора, як власника бази персональних даних учасників Акції, уточнення своїх персональних даних або видалення з бази, зателефонувавши до Контакт-центру, або відправивши листом письмову відмову.

10.1.3. Приймати передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав.

10.2. Організатор для задоволення потреб Учасника має право:

10.2.1. Користуватись даними, що надійшли від Учасника для надсилання йому рекламних пропозицій.

10.2.2. Зберігати та передавати дані комерційним партнерам для задоволення потреб Учасника, а також з іншою метою, визначеною цими Правилами.

 

11. Порядок ознайомлення з Правилами Акцій

11.1. Організатор розміщує інформацію про Акцію та їх умови на сайті www.arbooz.com. Кожен Учасник, який зареєструвався на сайті  www.arbooz.com для участі у Акції, вважається таким, який повністю проінформований про зміст цих Правил і згоден з ними.

11.2. При здійсненні Учасником будь-яких дій, пов'язаних з участю у Акції, він зобов'язаний ознайомлюватися з актуальною редакцією Правил на сайті http://www.arbooz.com на предмет їх змін. Учасник, здійснюючи будь-які дії, що пов'язані з участю у Акції, підтверджує цім, що він ознайомлений та згоден з останньою редакцією Правил, яка діє на момент здійснення Учасником таких дій.

 

12. Заключні положення

12.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Зміна або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами або доповненнями до цих Правил та умов.

12.2. Організатор не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені використанням або невикористанням (у тому числі неможливістю використання) Призу.

12.3. Організатор не є виробником Призів і не може розглядатися як такий відповідно до чинного законодавства.

12.4. Учаснику заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують умови Правил або чинне законодавство України, або які вводять в оману Організатора або інших Учасників. У разі здійснення Учасником таких дій Організатор має право виключити Учасника з участі у Акції без будь-яких компенсацій та відшкодувань Учаснику за участь у Акції та  виключення з них, крім того Організатор звільняється від відповідальності за таке виключення Учасника.

12.5. Учасник несе самостійну відповідальність за свої дії, здійснені Учасником стосовно третіх осіб у зв'язку з участю у Акції, за виключенням обмежень, визначених цими Правилами.

12.6. Учасник не має права передавати свої результати участі у Акції, на підставі яких визначаються Переможці, на користь інших учасників Акції.

 

13. Контактна та інша додаткова Інформація:

Для уточнення будь-якого з пунктів цих правил Учасник може дізнатися до Організатора за телефонами :

+38 (066) 601-77-73; +38 (044) 221-51-05; с 10:00 до 18:00, пн-пт.

Пишіть: info@arbooz.com